Bælum Vandværk har pr. 01.01.2017, indgået samarbejdsaftale med Rebild Forsyning, mht. opkrævninger, måleraflæsninger, flytteopgørelser mv., og i den anledning skal der gøres opmærksom på, at de fremtidige opkrævninger på vand, vil blive udsendt sammen med de sædvanlige opkrævninger på forbrugsafgifter. Det vil altså sige, at der fremover vil blive opkrævet betaling for vand, to gange årlige (februar og august). Samtidig er Bælum Vandværks takstblad ændret.


Tiltag i forbindelse med uregelmæssigheder i forhold til drikkevand ved Bælum Vandværk

Utætheder eller brud på ledningsnettet
I følgende situationer kontaktes Hans Jørgen Kristensen tlf. 98 33 71 26
eller Mads Møller Sørensen tlf. 20 65 76 40:

  • Hvis du oplever et usædvanligt stort vandforbrug – Vandværket tilråder, at du tjekker dit vandforbrug minimum en gang om måneden
  • Hvis du har brud på ledningsnettet både på egen grund og/eller udenfor egen grund
  • Hvis du oplever, at du ikke har vand

Urenheder i vandet
Hvis du oplever, at der er urenheder i vandet eller misfarvning af vandet kan dette skyldes,
at der har været reparation på ledningsnettet. Når der efter reparationsarbejde sættes
vand på ledningsnettet igen, kan der forekomme snavs fra indersiden af rørene, der river
sig løs og kommer med vandet. Løsningen er som regel at lade vandet løbe i et stykke tid.
Hvis dette ikke løser problemet, kontaktes Hans Jørgen Kristensen eller Leo Bonde.

Reparationsarbejder
Større reparationsarbejder vil blive annonceret på vandværkets hjemmeside.

Forurening af vandet
I forbindelse med eventuel forurening af vandet og deraf følgende kogepåbud, vil der ske
husstandsomdeling af oplysninger om forholdet samt annoncering i dagspressen og på
vandværkets hjemmeside.

Bælum Vandværk